அய்கூ வடிவம்

தொண்டையில் மேகம் கூடி
கண்களில் மழை வந்தது
தேங்கி நின்றது பிரிவு.
**

இரு கைகளுக்கு நடுவே
நகர்கிறது நாட்கள்
குயவன்.
**

சூரியனுக்கு கீழ்
எல்லாம் வெளிச்சம்
கடற்கரை குளியல்
**

மயங்க வைத்ததும் அதுதான்
காயப்படுத்தியதும் அதுதான்
சுழறும் நாக்கு.
**

Blog Widget by LinkWithin